31 Mart 2013 Pazar

Matematik Dersi 6. Sınıf Cebir Öğrenme Alanı Öğrenme Gereksinimi- Analiz Aşaması


Hedef Kitle: İstanbul ili Silivri ilçesinde Değirmenköy Atatürk Ortaokulu 6-A sınıfı öğrencileri.

Problem: Değirmenköy Atatürk Ortaokulu 6/A sınıfı öğrencilerinin matematik dersinden güçlük çektikleri konuları tespit edip, buna uygun olan eğitimleri hazırlamak.
Mevcut Durum: Yapılan yazılı sınav sonucunda ; Matematik dersi Cebir öğrenme alanındaki kazanımlara yönelik eksiklikler olduğu belirlenmiştir.
Olması Gereken Durum: Bu kazanıma yönelik eksiklikler tamamlanarak başarı oranı en az %90 olmalıdır.
Çalışmanın Amacı: Hedef kitlenin belirlenen kazanımdaki başarı oranını web tabanlı uygulamalar ile arttırmak.

Hedef Kitle Özellikleri: Hedef kitle 11 kız, 10 erkek toplam 21 öğrenciden oluşmaktadır. Hedef kitle gelişim ve öğrenme özellikleri açısından incelenmiş, 6. sınıf öğrencilerini kapsayan 12 yaş grubu çocuklarının özellikleri araştırılarak hedef kitle tanınmaya çalışılmış ve ortam geliştirilirken yine bu özellikler dikkate alınmıştır.  Öğrencilerin büyük çoğunluğunun konuyla ilgili alt bilgilere sahip olduğu ancak bilgilerini problem çözümünde kullanmada sorunlar yaşadıkları gözlenmiştir.

Kaynaklar :Bu aşamada öğretim tasarımında kullanılacak olan kaynak materyaller tespit edilmiştir. Öncelikle 2012-2013 öğretim yılı için Meram Yayınları tarafından hazırlanan Matematik ders kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve  Öğretmen Kılavuz Kitabı incelenmiştir. Ayrıca M.E.B. onaylı çeşitli ders kitapları, test kitapları ve eğitim yazılımları dikkate alınmıştır.

Bütçe: Yazılımın internet üzerinden yayınlanabilmesi için bir alan dışında gideri bulunmamaktadır.

Ulaştırma olanakları: Web tabanlı bir ortam geliştirilmesi; ancak öğrencilerin bir kısmında internet bağlantısı olmadığı için bu ortamın bilgisayar laboratuarında, öğretmen kontrolünde, sınıfça uygulanması planlanmıştır.

Sınırlılıkları: Öğrencilerin tamamında internet bağlantısı olmaması.

Proje Süresi: İçeriğin hazırlanması, bunun sisteme aktarılması, uygulama değerlendirmelerinin yapılması ve sistem kullanıldıktan sonra  öğrenci başarı durumu değerlendirmesinin yapılması yaklaşık olarak 1 ay sürecektir.

İçerik Analizi:

Konu Alanı: Matematik
Öğrenme Alanı: Cebir

  • Alt Öğrenme Alanı: Cebirsel İfadeler
  • Kazanım: Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeyi yazar.


  • Alt Öğrenme Alanı: Eşitlik ve Denklem
    • Kazanım: Eşitliğin korunumunu modelle gösterir ve açıklar.
    • Kazanım: Denklemi açıklar, problemlere uygun denklemleri kurar.
    • Kazanım: Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder